Luni - Vineri: 09:00 - 19:00 ; Sîmbata: 09:00 - 14:00 ; Duminică: Închis
+373 602 72969 ; +373605 45411

Restituirea primei de asigurare la RCA

În cazul în care ați vândut autovehiculul sau ați radiat autovehiculul din registrul de stat, puteți solicita asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

Deţinerea unei polițe de asigurare RCA este o cerință obligatorie pentru toți proprietarii de automobile. Conducerea unui vehicul neasigurat este interzisă şi se pedepseşte cu amendă. Cu toate acestea, în unele cazuri, poliţa deja emisă devine inutilă pentru asigurat, caz în care el îşi poate recupera banii cheltuiți pe ea. Care sunt aceste cazuri și cum are loc procedura de restituire – examinarea acestor aspecte va fi interesantă pentru toți proprietarii de automobile. În cazul în care ați vândut automobilul sau ați radiat vehiculul din registrul de stat, puteți solicita asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

cash back

Documentele necesare pentru restituirea primei aferente perioadei rămase din asigurare:

 • polița de asigurare RCA;
 • copia documentului care certifică plata poliței RCA (chitanță/cec);
 • buletinul de identitate al proprietarului;
 • originalul sau copia autentificată a certificatului de înmatriculare nou sau o altă dovadă a înstrăinării (contract de vânzare-cumpărare, de donaţie ş.a.);
 • după caz: dovada radierii autovehiculului din Registrul de stat al transporturilor).

Dreptul la restituire se pierde dacă se află în derulare un dosar de daună sau a fost plătită o daună pe polița în cauză.

Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către ASIGURĂTOR a primelor de asigurare pentru perioada de până la expirarea contractului, cu reţinerea cheltuielilor efective de gestiune.

Modul de restituire a primei de asigurare este stabilit individual de companiile de asigurări. În dependență de momentul în care asiguratul solicită returnarea primei de asigurare, sunt stabilite anumite proceduri standard, dar care sunt OBLIGATORII pentru brokerul de asigurare:

 1. dacă contractul a fost emis în luna curentă și nu a intrat în vigoare, procedura de reziliere este destul de simplă. Asiguratul trebuie să se prezinte personal la sediul brokerului, înaintând o cerere către compania de asigurări, prin care va solicita rezilierea contractului de asigurare AORCA, unde va specifica din ce motiv dorește să desfacă acest contract. Totodată, asiguratul trebuie să solicite în scris de la brokerul de asigurare returnarea primei de asigurare;
 2. dacă contractul a fost emis în luna curentă, dar a intrat în vigoare procedura de reziliere este puțin mai complexă. Astfel, asiguratul trebuie să vină personal la sediul brokerului de asigurare, să înainteze o cerere către compania de asigurare unde, de asemenea, va specifica motivul din care vrea să pună punct relațiilor contractuale. Ulterior, consilierul de vânzări asigurări va contacta compania de asigurare pentru a stabili care va fi procentul reținerilor din prima de asigurare, mărimea cheltuielilor de gestiune și ce parte din primă se returnează de către broker clientului;
 3. dacă contractul RCA a fost încheiat în luna precedentă, sau altă lună decât cea curentă, asiguratul va trebui să se adreseze direct la compania de asigurare cu o cerere de reziliere și de returnare a primei rămase, deoarece la finele fiecărei luni, brokerul transferă primele acumulate în contul companiei de asigurare, ceea ce face imposibilă ridicarea primei de la sediul brokerului.

Pentru mai multe detalii vă puteți adresa apelând operatorii call-centrului Rapidasig.md.

Procesul de înregistrare a cazului asigurat

Câteva recomandări, dacă ați fost implicat într-un accident rutier!

În calitate de păgubit, este necesar de a întreprinde următoarele acțiuni:

 • în mod obligatoriu sesizați Inspectoratul de patrulare, în vederea întocmirii corespunzătoare a actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
 • dacă dispuneți de un aparat foto, faceţi cât mai multe poze ale locului accidentului rutier și ale pieselor deteriorate în urma accidentului; recommendations
 • informați cât de curând posibil compania de asigurări despre accidentul rutier;
 • solicitați responsabililor companiei de asigurări, să vă informeze cu privire la setul de acte necesar, pe care trebuie să-l prezentați în vederea întocmirii corespunzătoare a dosarului de daune;
 • solicitați companiei de asigurări să examineze autovehiculul avariat şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 • în cazul în care asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat procesul-verbal de constatare a pagubelor în termenul specificat, apelați la serviciile experţilor independenţi pentru constatarea pagubelor;
 • în caz că acea companie de asigurări vă va acorda o sumă de despăgubire sub limita prevăzută de lege, nu semnați actul de despăgubire, ci indicați pe actul menționat că nu sunteți de acord cu suma despăgubirii de asigurare. Obiecţiile referitoare la suma despăgubirii se vor comunica asigurătorului în termen de 5 zile calendaristice și nu uitați că orice cerere adresată asigurătorului trebuie înregistrată, prin parafa companiei de asigurări, cu indicarea numărului de intrare și data primirii;
 • în cazul în care considerați că drepturile dvs. vă sunt încălcate de către compania de asigurări, vă puteți adresa cu o plângere către Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această instituție este în drept să sisteze, la necesitate, activitățile companiei dacă ea are încălcări grave. De obicei, după implicarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, soluționarea problemei enunțate este mai simplă. O circumstanță importantă pe care trebuie să o cunoașteți este faptul că, în caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întârziere, penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei sau despăgubirii.
În caz de pagubă materială:

Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.414-XVI din 22.12.2006, companiile de asigurări urmează:

material damage
 • să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui;
 • să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
 • să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
 • să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
 • să achite despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune.

Termenul maxim în interiorul căruia asigurătorul este obligat să soluţioneze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare este de cel mult 3 luni din data informării despre cazul asigurat.

Cu toate acestea, deseori companiile de asigurări nu respectă, ba chiar nici nu țin cont de prevederile legale, care le sunt obligatorii. Dacă asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat proces-verbal de constatare a pagubelor în termen de 5 zile, persoana păgubită este în drept să apeleze la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru constatarea pagubelor, fără a prezenta asigurătorului bunurile avariate – înştiinţând asigurătorul prin scrisoare recomandată.

În caz de vătămări corporale

Importanţa RCA-ului apare și în cazul în care asiguratul este implicat într-un accident rutier în urma căruia au loc vătămări corporale din vina acestuia. Persoana păgubită precum şi moştenitorii persoanelor decedate primesc despăgubiri din partea companiei de asigurări a celui ce a produs accidentul.

body injuries

După ce este stabilit vinovatul accidentului şi acesta deţine poliţă de asigurare RCA, despăgubirile pentru vătămările corporale sau deces sunt achitate de către asigurător în baza unei cereri depuse de victimele accidentului sau rudele acestora.

Dacă victimele accidentului au fost internate pentru recuperare, acestea trebuie să adune toate actele (cecuri, facturi etc.) care confirmă cheltuielile suportate în procesul de reabilitare. În caz contrar, asigurătorul poate refuza achitarea acestor despăgubiri.

O altă prevedere a Legii nr.414-XVI din 22.12.2006, stabileşte că în cazul decesului unei terţe persoane, indiferent în maşina cărui conducător auto se afla (a vinovatului sau păgubitului), partea consistentă a despăgubirii de asigurare va include salariul pierdut de persoanele întreţinute de defunct, adică salariul de până la vârsta de pensionare.

Este de menţionat că în urma survenirii accidentelor pot apărea şi situaţii de altă natură, cum ar fi: părăsirea locului accidentului de către şoferul vinovat, lipsa asigurării etc.

Pentru variatele situaţii care pot apărea, legislaţia naţională, ca şi cea a altor state prevede fonduri de protecţie a asiguraţilor de răspundere civilă auto Conform actelor normative, acestea sunt formate din:

 1. Fondul naţional de garanţie;
 2. Fondul de protecţie a victimelor străzii;
 3. Fondul de compensare.

În cazul în care făptaşul accidentului nu a fost identificat sau în alte situaţii similare, victima urmează să primească despăgubiri de la Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA), în baza aceloraşi acte.

Când făptaşul accidentului nu a fost identificat

Fondul de protecţie a victimelor străzii (FPVS) este destinat plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat ori posesorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită.

unidentified author

La 31 decembrie 2015, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, care este gestionat de Biroul Național al Asigurătorilor Auto, avea un sold de 16,5 milioane lei. Banii au fost vărsați în cont de companiile de asigurări din Republica Moldova care vând polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

Fiecare companie contribuie la acest fond cu 2% din banii acumulați din vânzările RCA. Orice persoană poate să-și depună dosarul la BNAA, cu o singură condiție: cel care i-a avariat autovehicul sau i-a produs vătămări corporale să nu fi avut RCA sau a fugit de la locul faptei și a rămas neidentificat. După ce i-au fost acceptate actele, persoana primește ajutor financiar în cel mult 90 de zile.

Dacă e vorba de accidentarea mijlocului de transport, la dosar trebuie anexate rezultatele evaluării unui expert independent care stabilește cât ar costa reparația mașinii.

În cazul decesului victimei, FPVS acoperă toate cheltuielile suportate de familie pentru înmormântare. Legislația națională nu prevede achitarea unor ajutoare materiale pentru rudele decedatului, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor. Din același Fond de Protecție a Victimelor Străzii se achită și ajutoare materiale pe viață pentru persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă în urma unor accidente rutiere. Suma se calculează din salariul pe care îl primea persoana în momentul în care s-a produs tragedia.

Nu doar victimele directe ale accidentelor sunt despăgubite. Dacă persoana are copii minori, aceștia primesc până la majorat indemnizații, pentru că și-au pierdut întreținătorul. Ajutoarele nu pot fi mai mici decât coșul minim de consum aprobat de autorități la data producerii accidentului.

Limitele despăgubirilor:

 • nu se achită mai mult de 1 000 000 de lei din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii pentru avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
 • în caz de vătămări corporale sau deces, se plătesc maximum 1 000 000 de lei pentru fiecare persoană păgubită, dar nu mai mult de 5 000 000 de lei, indiferent de numărul persoanelor care au avut de suferit într-un accident rutier.

Cine NU poate beneficia de despăgubiri:

 • Fondul de Protecție a Victimelor Străzii nu acordă sprijin financiar pentru mașinile găsite avariate în parcare;
 • Nu pot beneficia de despăgubiri nici persoanele care au urcat de bunăvoie în autovehiculul vinovat de producerea accidentului, dacă se dovedește că acestea știau că șoferul nu deține poliță RCA sau dacă știau că autovehiculul este dobândită pe cale ilicită.

INFORMAȚII PENTRU AUTOMOBILISTI

Master Test Stații de înmatriculare transport Calculator Testare tehnică 2020 Amenzi RM Cost combustibil UE Taxă de drum UE

INFORMAȚII DESPRE ASIGURĂRI

Curs oficial bnm

Val.Curs
MDL

EUR20.4

USD17.17
RON4.19
RUB0.22
UAH0.61
GBP22.55
BGN10.42
CNY2.6

Calculatoare asigurări

Calculează online Carte Verde Calculează online CASCO Calculează online Medicală peste hotare Calculează online Accidente

https://rapidasig.md/banner/econt/baner_econt_flash.html

Lista companii

//stawhoph.com/afu.php?zoneid=3697394