Luni - Vineri: 09:00 - 19:00 ; Sîmbata: 09:00 - 14:00 ; Duminică: Închis
+373 602 72969 ; +373605 45411

Răspunderea profesională

Asigurarea de răspunderea civilă profesională

Necesitatea asigurarii de raspundere
 

Asigurarea de răspundere. protejează afacerile, proprietățile persoanelor fizice sau juridice și oferă sumele necesare compensării financiare pentru vătămări corporale, îmbolnăviri sau decese suferite de persoane fizice terțe, pierderi financiare ca umare a unor evenimente pentru care asigurații sunt direct răspunzători din punct de vedere legal. Compensarea financiară se face către cel căruia asiguratul i-a provocat daune, vătămări corporale, răniri etc. Cei păgubiți pot da in judecată persoanele vinovate pentru suferințele fizice sau pagubele materiale pricinuite. Asigurarea de răspundere poate să acopere sumele respective.

Obiectul asigurării de raspundere
 

Obiectul asigurării de raspundere constituie o asigurare împotriva riscului de a plăti despăgubiri către terţele persoane prejudiciate prin faptă ilicită ce atrage răspunderea civilă a asiguratului. Obiectul asigurării de răspundere civilă îl reprezintă valoarea patrimonială egală cu despăgubirile ce ar trebui plătite de asigurat, ca urmare a unui prejudiciu cauzat unei terţe persoane şi pentru care răspunde, potrivit legii civile. :

Prin asigurările de răspundere civilă, sunt acoprite numai acele prejudicii produse de asigurat unor terţe persoane, ca urmare a unui accident. În toate cazurile este vorba de prejudicii produse în anumite împrejurări şi pentru care o persoană, fizică sau juridică, răspunde în faţa legii.

În asigurările de răspundere civilă, pe lîngă asigurător şi asigurat, mai intervine şi o a treia persoană, respectivul terţul păgubit. Asigurarea de răspundere civilă oferă posibilitatea, pe de o parte, ca persoana păgubită să primească despăgubirea cuvenită, iar pe de altă parte, ca patrimoniul asiguratului să rămînă neatins. În schimbul primelor de asigurare plătit, asiguratul nu mai poate fi urmărit în justiţie pentru paguba produsă.

Persoanele păgubite nu mai aşteaptă pînă cînd autorul faptei va fi în măsură să achite despăgubirea sau pînă va fi descoperit, dacă nu a fost identificat imediat.

Obiectul asigurărilor de răspundere civilă îl reprezintă pejudiciul produs unor terţe persoane de către asigurat, prin folosirea anumitor bunuri, cum sunt: autovehicule, clădiri şi alte construcţii, exercitarea unei anumite activităţi etc. Dacă asiguratul însuşi este victima accidentului, el nu are dreptul să încaseze vreo despăgubire de la asigurător în temeiul asigurărilor de răspundere civilă, ci numai în cadrul asigurărilor de persoane sau bunuri.

Asigurările de răspundere cuprind o gamă largă si diversă de acoperiri, in continuă extindere datorită creșterii gradului de diversificare a activitaților umane, a răspunderilor din ce in ce mai mari pe care atât persoanele juridice cât și cele fizice le au față de terți, precum și datorită legislațiilor naționale sau practicilor profesionale.

Asigurarea de răspundere profesională
 

Asigurarea de răspundere profesională are ca scop despăgubirea celor care suportă diferite pagube (materiale și/sau financiare) rezultate din vina anumitor profesioniști.

Pentru protejarea afacerii Dvs, HerminAsig vă pune la dispoziție asigurări de răspundere profesională, care vizează profesiile ce presupun oferirea consultanței sau prestarea unui serviciu specializat:

rca data
  • arhitecți;
  • constructori;
  • medici;
  • avocați;
  • notari;
  • contabili;
  • auditori;
  • brokerii de orice fel;

Prin activitatea lor, din eroare sau neglijenţă, ei pot aduce prejudicii terţelor persoane. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează repararea prejudiciilor, evident dacă pretenţiile formulate în legătură cu acestea se încadrează în condiţiile de asigurare prevăzute în contract.

 
 

Pentru informație suplimentară: Asigurarea de răspunderea civilă profesională

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 060272969 / 060545441

sau completați formularul: