Luni - Vineri: 09:00 - 19:00 ; Sîmbata: 09:00 - 14:00 ; Duminică: Închis
+373 602 72969 ; +373605 45411

Limitele de despăgubire

Limitele de despăgubire

vătămările corporale sau decesul:
1 000 000 lei
per persoană
5 000 000 lei per caz

pagubele materiale
1 000 000 lei

cheltuielile de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

cheltuielile aferente: acţiunilor de limitare a pagubelor; de transport; păstrare; expertizei tehnice. Ce se despăgubește de asigurarea RCA ? Asigurătorul trebuie să compenseze prejudiciile cauzate persoanei păgubite prin accident de autovehicul:

  1. atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;
  2. în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
  3. produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
  4. ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
  5. la urcarea în autovehicul şi la coborârea din el.

Se despăgubesc şi următoarele cheltuieli:

  • aferente acţiunilor de limitare a pagubelor;
  • de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare;
  • aferente cazului asigurat, suportate în proces civil de către asigurat sau păgubit;
  • aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

Cheltuielile enunţate se vor rambursa de către asigurător doar dacă sunt probate cu documente justificative.
În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atât pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

De asemenea menţionăm că, pornind de la principiul de despăgubire și protecție a tuturor victimelor accidentelor de circulație, Legea nr.414/2006 prevede că, membrii de familie ai asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nu sunt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rândul beneficiarilor asigurării pentru vătămările lor corporale.

Totodată, la avarierea sau distrugerea de bunuri , despăgubirea de asigurare se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, despăgubirea de asigurare, se acordă numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.

//whugesto.net/afu.php?zoneid=3697394