Luni - Vineri: 09:00 - 19:00 ; Sîmbata: 09:00 - 14:00 ; Duminică: Închis
+373 602 72969 ; +373605 45411

Calculul prețului poliței RCA și reducerile acordate

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) după “Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare”, aprobată de Guvern prin Hotărârea nr.318 din 17 martie 2008. Conform acestei metodologii, prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi şi sistemul bonus-malus.

price bonus calculation

Pentru calculul preţului poliţei RCA pentru un anumit client, asigurătorul va aplica la prima de bază coeficienţii de rectificare stabiliţi de CNPF în dependență de următorii factori:

  • statutul juridic al asiguratului – persoană fizică sau persoană juridică;
  • teritoriul utilizării autovehiculului – zonă rurală sau urbană;
  • locul înmatriculării autovehiculului;
  • tipul contractului în dependență de numărul persoanelor admise la conducere – limitat sau nelimitat;
  • caracteristicile tehnice ale autovehiculului – tipul autovehiculului, capacitatea cilindrică, numărul locurilor;
  • vârsta asiguratului și stagiul în conducere al acestuia, inclusiv vârsta și stagiul în conducere al persoanelor admise la conducere;
  • perioada de asigurare, la care se adaugă alţi doi coeficienţi, stabiliţi prin hotărârea autorităţii de supraveghere: cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului şi cuantumul marjei de profit incluse în factorul de încărcare a primei de asigurare de bază.

De menționat este faptul că Legea nr.414/2006 nu permite asigurătorilor să încaseze prime de asigurare sub cuantumul primelor calculate în funcţie de prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare, cu excepţia următoarelor cazuri:

  • reduceri de până la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor;
  • reduceri până la 60% din primele de asigurare la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă cu persoane juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-CARNET şi INTER-BUS, exclusiv în situaţia în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii certificatului de asigurare „Carte Verde” valabil pentru o perioadă de 12 luni.

Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în contract sunt indicate ca fiind admise să conducă autovehiculul persoane care nu sunt pensionate sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul (număr nelimitat de utilizatori).

Prima de asigurare se plăteşte de către asigurat integral pentru toată perioada de asigurare specificată în poliţa de asigurare. Dovada plăţii primei de asigurare revine asiguratului, înscrisul constatator fiind cecul de casă sau dispoziţia de plată.