Luni - Vineri: 09:00 - 19:00 ; Sîmbata: 09:00 - 14:00 ; Duminică: Închis
+373 602 72969 ; +373605 45411

Asigurarea în agricultură

Cuprins

Necesitatea asigurărilor în agricultură
 

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Asigurarea bunurilor producătorilor agricoli are scopul de a proteja investiţiile financiare în cazul producerii calamităţilor naturale sau altor situaţii nefaste, fiind destinată atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

Subvenționarea în agricultură
 

Conform Legii 243-XV din 08.07.2004, la încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale, Statul subvenționează producătorii agricoli asigurați (persoane juridice), în mărime de 50% din prima de asigurare!

La data de 21 mai 2017, Guvernul RM a aprobat Hotărârea nr. 455 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021, în care sunt specificate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se Statul subvenţionează primele de asigurare.

 
 

Pentru informație suplimentară: Asigurarea în agricultură

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 060272969 / 060545441

sau completați formularul:


Ce se asigură?
 
 
 
 
Obiecte asigurate: 
 • Plantații pomicole tinere, neintrate în rod
 • Plantații viticole tinere, neintrate în rod
 • Plantații multianuale, pe rod
 
Nu pot fi supuse
asigurării:
 • Plantațiile multianuale care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice;
 • Plantațiile cu un grad înalt de rarefiere;
 • Pierderile legate de deteriorarea (distrugerea, furtul) stâlpilor (suportului) și a sistemului de irigare.
 
Riscuri asigurate:
 • Grindina
 • Înghețurile de iarnă
 • Inundațiile (revărsarea râurilor)
 • Invazia lăcustelor (nesubvenționat)
 • Altele
 
Perioada de asigurare

Plantațiile multianuale se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale se efectuează pe parcursul întregului an calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru plantațiile multianuale, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

 
Suma asigurată

Suma asigurată a plantațiilor multianuale propuse la asigurare se stabileşte în modul următor:

 • pentru plantaţiile tinere (neintrate în rod) – în funcţie de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreţinere până la momentul asigurării;
 • pentru plantaţiile pe rod – în funcţie de costul de bilanţ restant.

Riscurile asigurate
 

 

 • Asigurarea recoltei culturilor agricole acoperă următoarele riscuri: grindină, secetă excesivă, ploi torenţiale, incendiu, polignirea semănăturilor, suflarea semănăturilor, îngheţ timpuriu de toamna, îngheţ de iarnă, îngheţ târziu de primăvară, inundaţii, invazia lăcustelor.
 • Asigurarea plantaţiilor multianuale acoperă următoarele riscuri: grindină, îngheţ de iarnă, inundaţii, invazia lăcustelor.
 • Asigurarea animalelor (păsărilor) domestice acoperă următoarele riscuri: pieire şi sacrificare forţată (inclusiv la indicaţia ANSA) din cauza tuturor bolilor, accidentelor, calamităţilor naturale.
 • Asigurarea tehnicii şi a inventarului agricol acoperă următoarele riscuri: daune cauzate de accidentele rutiere, alte accidente, incendiu, calamităţi naturale (lovitura fulgerului, grindină, ploi torenţiale, inundaţie, furtuni, cutremur de pământ, alunecări de teren, avalanşă de zăpadă, etc.), acţiuni ilicite ale terţelor persoane, furt, jaf, tâlhărie.
Avantajele asigurării în agricultură
 

 

 • Subvenţionarea primelor de asigurare în mărime de 50% pentru persoanele juridice care deţin culturi agricole, plantaţii multianuale, animale/păsări domestice.
 • Flexibilitate în selectarea riscurilor asigurate: poate fi luat în asigurare un singur risc sau câteva cumulativ, pentru un tarif atractiv.
 • Posibilitatea revalorizării contractului de asigurare. La asigurarea în curs se poate încheia o asigurare suplimentară, fie pentru majorarea sumelor/kg asigurate inițial, fie pentru majorarea producției medii/hectar asigurate, în situația în care producția așteptată a se obține este mai mare decât cea estimată la încheierea asigurării
 • Posibilitate de achitare în tranşe a primei de asigurare: plata primei de asigurare poate fi achitată în 2 rate a câte 50%.