Luni - Vineri: 09:00 - 19:00 ; Sîmbata: 09:00 - 14:00 ; Duminică: Închis
+373 602 72969 ; +373605 45411

Asigurarea benevolă de accidente a conducătorilor

Ce reprezinta tipul dat de asigurare?

 

Poliţa de asigurare este destinată conducătorului auto, aceasta îi oferă indemnizaţiei bănească ca urmare a producerii unui accident rutier în momentul aflării acestuia la volanul autovehiculului, inclusiv in timpul stationarilor, opririlor, urcarii sau coborarii persoanei asigurate in/din vehicul. .

Asigurarea benevolă de accidente – este o modalitate rentabilă de a proteja sănătatea și viața Dvs. şi a celor dragi, de apariția unor situații neprevăzute, de asemenea polița de asigurare Vă va ajuta să compensați cheltuielile survenite în urma producerii cazurilor asigurate. .

 

Sunt considerate accidente:

 • Accidentele care au dus la pierderea temporară a capacităţii de muncă : traume, leziuni, comoţii, etc;
 • Accidentele care au dus la atribuirea unui grad de dizabilitate (invaliditate);
 • Decesul ca urmare a unui accident;
 
Cine poate fi asigurat? Persoanele fizice cu vîrsta peste 18 ani, care au obţinut permisul de conducere şi care la momentul semnării contractului nu deţin nici un grad de dizabilitate;
 
Perioada şi Gradul de acoperire 12 luni , 24 din 24 ore;
 
Teritoriul de asigurare Republica Molodva
 
 

Pentru informație suplimentară: Accidente a conducătorului auto și pasageri

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 060272969 / 060545441

sau completați formularul:

Patru pași pentru calcularea costului


PRIMIȚI GRATIS:

 
 
 • Consultanța specialistului in asigurari
 
 • Cele mai avantajoase condiții
 
 • Compararea polițelor la 10 companii;
 
 • Negocierea contractelor de asigurare
 
 • Asistență la producerea riscului asigurat
 
 
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
 

Anuntarea cazului asigurat

În cazul în care unul dintre riscurile asigurate conform Contractului de asigurare (în perioada valabilității acestuia) s-a produs cu Persoana asigurată, aceasta trebuie să efectueze următoarele acțiuni:

 

 • În termen de 24 de ore din momentul accidentului să apeleze la instituţia medicală pentru o evaluare obiectivă a prejudiciului cauzat sănătăţii şi să obţină actul medical, care ar confirma faptul accidentului;

 • În termen de 3 zile de la data cauzării prejudiciului vieţii şi sănătăţii sale, să-l informeze despre cele întâmplate pe Asigurător, prezentând la Oficiul Central al Societății, Secția Regularizarea altor Daune documentele stabilite mai jos (în original sau în copii legalizate):

 • cererea de acordare a indemnizaţiei de asigurare;

 • poliţa de asigurare şi Contractul de asigurare;

 • actele de identitate;

  • documentele din instituția medicală, care confirmă producerea accidentului, durata tratamentului și incapacitatea temporară de muncă;

 

În cazul atribuirii unui grad de dizabilitate:

 • concluzia instituției stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, privind stabilirea gradului de dizabilitate;

 

In caz de deces al persoanei asigurate:

 • actele care confirmă intrarea în drepturile de moştenire (pentru moştenitorul Persoanei Asigurate);

 • alte documente, referitoare la circumstanţele survenirii cazului asigurat menționate în Contractul de asigurare.

accidente_conducatorului_child_3

Excluderi din asigurare:

 

Conform ”Condițiilor generale de asigurare benevolă de accidente”, nu se va achita indemnizația de asigurate pentru riscurile asigurate, dacă acestea s-au produs ca rezultat al acțiunilor prezentate mai jos:

 

 • sinuciderii (tentativei de sinucidere) Persoanei asigurate, cu excepţia cazurilor când aceasta a fost adusă la această stare prin acţiuni ilicite ale terţelor persoane;

 • traumelor sau schilodirilor căpătate de Persoana asigurată în rezultatul comiterii de către aceasta a acţiunilor, în care sunt constatate semne de acţiuni ilicite;

 • bolilor, inclusiv acutizarea bolilor cronice;

 • ebrietăţii alcoolice, narcotice sau toxice;

practicării tipurilor de sport riscante la nivel de amator, inclusiv o singură dată, precum sunt: auto-, moto-, sporturi dacă acestea nu au fost indicate în cererea-declaraţie care este completată la încheierea contractului de asigurare şi nu a fost aplicat coeficientul de majorare la calcularea primei de asigurare.